top of page

Estimulació Montessori

Primera Aula Montessori a Santa Coloma

La pedagogia Montessori respecta la individualitat de cada infant, els seus propis ritmes d’aprenentatge, de maduració i la seva voluntat tenint en compte les necessitats i interessos de cada un partint del seu moment evolutiu.

Respectar als altres, respectar el material i respectar-se a un/a mateix/a

Disposem d'un ambient o espai preparat, on tenen l’oportunitat de triar una tasca o material concret, lliurement, al qual li poden dedicar un temps prolongat de concentració.

Els materials estan dissenyats per poder explorar habilitats cognitives i sensorials bàsiques pel desenvolupament i l’aprenentatge: els infants en són els responsables i poden reconèixer els errors per sí mateixos.

5c286f07-acbc-4978-b06d-bea0f03eb30f.jpg
12190e0a-1c6f-4446-96fb-d15905a6792c.jpg

Quan un nen se sent segur de sí mateix, deixa de buscar l’aprovació dels adults a cada pas

L‘adult és un guia: observa, ajuda, acompanya i estimula. Ha de permetre que cada nen i nena pensi i actuï desenvolupant la seva autoconfiança i disciplina.

ESPAI NIU
(0-3 anys)

Espai obert i confortable per facilitar el moviment lliure i propi dels primers mesos de vida. L'espai i el mobiliari estan dissenyats i adaptats a un ordre i una simplicitat que reuneix el material específic per desenvolupar habilitats psicomotrius i relacionades
amb l’àrea sensorial, social, artística i del llenguatge. 

CASA DE NENS I NENES
(3-6 anys)

Espai i ambient estructurat amb mobiliari i materials adaptats, autocorrectius, per adquirir aprenentatges de les següents àrees: vida pràctica, llenguatge, matemàtiques i àrea sensorial.

bottom of page