top of page

Matrícula per alumnes menors d'edat.

Si us plau, abans de matricular-te assegura't que has llegit i acceptes la normativa interna del centre.

Matrícula infantil/juvenil

PriceDes de € 30,00
 • NORMATIVA INTERNA DEL CENTRE

   

  CALENDARI

  • Les sessions comencen el dilluns 9 de setembre i acaben:

  (a) l'última setmana de juny per acompanyament escolar i anglès vivencial* i

  (b) l'última setmana de juliol per tots els altres serveis.

  *les famílies interessades a continuar el mes de juliol ens ho hauran de comunicar durant el mes de maig.

  • El centre romandrà tancat els festius locals, durant el període de vacances de Nadal i Setmana Santa.

  • Si us plau, consulta i descarrega't ara el calendari del curs aquí.

   

  MATRÍCULA

  • L'import de la matrícula serà retornat íntegrament en el cas d'incompatibilitat horària per part de les acompanyants d'Àgora.

  • En cap cas es retornarà l’import de la matrícula i/o de la/les mensualitat/s si l’usuari/ària es dóna de baixa. La baixa serà comunicada i confirmada via correu electrònic a info@somagora.com abans del dia 15 del mes previ a la baixa. Si es notifica amb posterioritat, s'haurà d'abonar l'import corresponent al mes següent. 

  • En cas d'impagament de la quota mensual es comptarà com a baixa i serà necessari tornar a fer la sol·licitud i pagament de la matrícula.

   

  MENSUALITATS

  • L'import de les mensualitats es liquidarà per domiciliació bancària (entre el dia 1 i 5) de setembre a juny o juliol. No es passarà rebut a l'agost.

  • En el cas de que ens arribi un rebut retornat, l'usuari/ària, pare, mare o tutor/a es farà responsable dels costos bancaris.

  • En cas d'impagament de la quota mensual es comptarà com a baixa i serà necessari tornar a fer la sol·licitud i pagament de la matrícula.

  • Les sessions grupals (de 4 a 6 usuaris/àries) tenen una quota fixa durant tot el curs. Ens reservem el dret de dissolució del grup en el cas de no arribar al mínim d’integrants.

  • La quota dels duos o trios com ara l’anglès vivencial o formació musical, en ser molt reduïts, dependrà dels usuaris/àries que el formin. És a dir, les tarifes variaran en funció de si hi ha dos usuaris/àries o tres. En el cas que el grup es dissolgui i passi a ser duo o individual, la quota també es veurà afectada i demanem el compromís d’assumir-ho. 

   

  RECUPERACIONS

  Totes les nostres acompanyants treballen amb sessions reservades especialment per aquells usuaris/àries durant tot el curs. Per aquesta raó:

  • Les sessions grupals no són recuperables en cap cas.

  • Les sessions particulars es podran recuperar només en casos excepcionals i amb justificant documental sempre i quan s’avisi 48h abans de la classe. 

  • Les faltes d’assistència per motius com: viatges, colònies, excursions, cites o reunions en l’horari de les sessions agendades no són recuperables. En el seu lloc, s’enviarà la sessió de forma diferida (document, vídeo…) o s'utilitzarà la sessió per fer reunió de seguiment amb la família.

  • Les sessions dels dies festius o vacances del centre no són recuperables. A l’inici del curs es lliurarà el calendari acadèmic.

   

  CANVIS D'ACOMPANYANTS

  Per a nosaltres és molt important que l'acompanyant sigui el mateix durant tota l'estada de l'usuari/ària a Àgora per fer un seguiment exhaustiu. No obstant això, el centre es reserva el dret de canviar o substituir acompanyants (per baixa laboral, vacances o impossibilitat d'assistir-hi).

   

  SESSIONS ONLINE

  • Les sessions online només es podran realitzar en casos excepcionals de força major.


  PROTECCIÓ DE DADES (veure política de privacitat)

  • L'import de la matrícula serà retornat íntegrament en el cas d'incompatibilitat horària.
  • En cap cas es retornarà l’import de la matrícula i/o de la/les mensualitat/s si l’alumne/a es dóna de baixa.
bottom of page