top of page

Matrícula per alumnes menors d'edat.

Si us plau, abans de matricular-te assegura't que has llegit i acceptes la normativa interna del centre.

Matrícula infantil/juvenil

PriceDes de € 25,00
 • CALENDARI

  • Les sessions comencen la primera setmana de setembre (5 de setembre) i acaben:

  (a) l'última de juny per acompanyamentanglès vivencial* i

  (b) l'última de juliol per tots els altres serveis.

  *les famílies interessades en continuar el mes de juliol ens ho hauran de comunicar durant el mes d'abril.

  • El centre romandrà tancat els festius locals, durant el període de vacances de Nadal i Setmana Santa. 

  MATRÍCULA

  • L'import de la matrícula serà retornat íntegrament en el cas d'incompatibilitat horària.
  • En cap cas es retornarà l’import de la matrícula i/o de la/les mensualitat/s si l’alumne/a es dóna de baixa. La baixa serà comunicada i confirmada via correu electrònic a info@auladestudiagora.com abans del dia 15 del mes previ a la baixa.

  MENSUALITATS

  • L'import de les mensualitats es liquidarà per domiciliació bancària (entre el dia 1 i 5) de setembre a juny o juliol. No es passarà rebut a l'agost.  
  • En el cas de que ens arribi un rebut retornat, l'alumne, pare, mare o tutor/a es farà responsable dels costos bancaris.

  RECUPERACIONS

  Totes les nostres acompanyants treballen amb sessions reservades especialment per aquells alumnes durant tot el curs. Per aquesta raó:

  • Les sessions grupals no són recuperables en cap cas.
    
  • Les sessions particulars es podran recuperar només en casos excepcionals i amb justificant documental sempre i quan s’avisi 48h abans de la classe i s'empleni el formulari "petició de recuperació" (subjecte a disponibilitat de l'acompanyant).
    
  • Les sessions dels dies festius o vacances del centre no són recuperables. A l’inici del curs es lliurarà el calendari acadèmic.
    

  CANVIS D'ACOMPANYANTS

  Per a nosaltres és molt important que l'acompanyant sigui el mateix durant tota l'estada de l'alumne a Àgora per fer un seguiment exhaustiu. No obstant això, el centre es reserva el dret de canviar o substituir acompanyants (per baixa laboral, vacances o impossibilitat d'assistir).

  SESSIONS ONLINE

  • Les sessions online només es podran realitzar en casos excepcionals de força major o en cas de malaltia.
    

  PROTECCIÓ DE DADES (veure política de privacitat)

  • L'import de la matrícula serà retornat íntegrament en el cas d'incompatibilitat horària.
  • En cap cas es retornarà l’import de la matrícula i/o de la/les mensualitat/s si l’alumne/a es dóna de baixa.
bottom of page